Politika kvalitete i okoliša predstavlja temeljni dokument tvrtke Regeneracija d.o.o. u upravljanju poslovnim procesima, a koji se očituju i kroz samu misiju tvrtke – Isporučivati inovativna i kreativna rješenja za tople i udobne prostore uz snažan doprinos očuvanju okoliša.
 
Usvajanjem normi ISO 9001 i ISO 14001 preuzeli smo i obvezu kontinuiranog unapređivanja i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem.
Neprestano unapređenje kvalitete proizvoda i poslovnih procesa te orijentacija na zadovoljstvo naših kupaca nameće se kao osnovni prioritet u kojeg su uključeni svi zaposlenici tvrtke. Kako bismo to postigli, našim zaposlenicima nastojimo osiguravati cjeloživotno učenje i usvajanje novih znanja kao jedinu garanciju za mogućnost dugoročnog ostvarenja životnih ciljeva.
 
Kao tvrtka koja, između ostalog, svoje poslovanje temelji na načelima društvene odgovornosti, zaštitu na radu, sigurnost i zdravlje zaposlenih postavljamo si kao jedan od glavnih ciljeva koji je prisutan 24 sata na dan.
Svaka nova investicija i tehnička rješenja, uz doprinos kompetitivnosti tvrtke, u funkciji su reduciranja štetnih emisija u zrak i atmosferu te mjera za poboljšanje kvalitete otpadnih voda, a ujedno i naša odgovornost prema lokalnoj zajednici i kvaliteti života u njoj.
 
Organizaciju svojih poslovnih procesa provodimo prema načelima održivog razvoja zbog čega nastojimo što racionalnije koristiti sve vrste energenata i smanjivati ih u odnosu na jedinicu gotovog proizvoda, istovremeno imajući u vidu što manji utjecaj na okoliš.
 
U skladu sa suvremenim trendovima, želimo dugu tradiciju, znanje i iskustvo u prikupljanju i recikliranju tekstilnih materijala te njegovu ponovnu uporabu staviti u funkciju ukupnog gospodarenja otpadom te uspostaviti model koji će, uz snažan doprinos očuvanja okoliša, osigurati dugoročno profitabilno poslovanje.